SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Kreativni proces SMART-a
je promet Newyorške avenije,
na kojoj ipak uhvatiš taxi.

SMART

tel: +387 36 449 111
fax: +387 36 449 110

Miro Raguž

Creative Director

tel: +387 36 449 112
fax: +387 36 449 113

Stjepan Barbarić

Art Director

tel: +387 36 449 114
fax: +387 36 449 115

Manlio Napoli

Graphic Designer

tel: +387 36 449 116
fax: +387 36 449 117

Marko Grle

Graphic Designer

tel: +387 36 449 116
fax: +387 36 449 117

Žarko Barbarić

Account

tel: +387 36 449 111
fax: +387 36 449 110

SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN doo
BIH-88000 Mostar, Vukovarska 10 B

PDV ID. br: 227373920001
Žiroračuni: 1402010005071822 (Volksbank Mostar)
154 600 20006102 66 (Intesa San Paolo banka)
Registriran kod: Županijskoga suda
u Mostaru pod brojem 1-11127