SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Brand Hercegovina je Humačka ploča 02.02.09.

Nastavljajući povremenu suradnju s Vladom Hercegovačke neretvenske županije/ kantona ovih dana smo na veliko zadovoljstvo predsjednika Srećka Borasa i njegovog teama uspješno usvojili novi vizualni identitet Vlade. Naime, posve je jasno da suvremena populacija političara, kakav je nesumnjivo gospodin Boras, sve više prihvata i nastoji primjenjivati tendencije modernog prezentiranja u javnosti, kako vlastite djelatnosti, tako i regije koju zastupa i nerjetko personalizira.

Želeći kvalitetno komunicirati u javnosti, suvremeni politički establišment ulaže znatnu energiju u vlastitu promociju i prezentaciju, shvatajući da percepcija o istim nikada nije (i ne smije biti) dovoljno dobra i da uvijek mora biti bolja. Suvremeni (tržišni zašto ne!) način komuniciranja podrazumjeva i adekvatnu strategiju i tehnologiju koja je ujedno danas svima dostupna.

Tako se gosp. Boras sa svojim suradnicima odlučio obratiti našoj agenciji sa zahtjevom dizajniranja jedne "nove" strategije nastupa u javnosti i imagea koji ona uvjetuje. Želeći regiju koju zastupaju prikazati u jednome novom svjetlu: privlačnu, interesantnu, tradicionalne kulture i europskih kojena, nezaobilaznu za sve posjetioce i potencijalne poduzetnika, a ne želeći se u odnosima s javnošću i promoviranju oslanjati isključivo na oficijelne simbole (naravno neupitne), premijer je u svojim zahtjevima istakao maksimalističke zahtjeve za dizajniranje branda i brand strategije, na što je naša agencija, nadamo se, uspješno odgovorila.

Nastao je jedan novi "Brand Hercegovine" kojeg možemo ukratko opisati kao jedno moderno rješenje čvrsto oslonjeno na našu tradiciju. Tipografska kompozicija prati četvrtastu spiralu s namjerom da promatrača asocira na svijetski poznatu Humačku ploču. (… Humačka ploča predstavlja najstariji ćirilski natpis na prostoru današnje Bosne i Hercegovine i pripada najstarijim južnoslavenskim natpisima… www.wikipedia.org)

Iako u ovom momentu imamo tek rođeni brand hercegovačke osobnosti, njegov rast i razvitak priznaćemo nije izvjestan. Ipak se nadamo da u rukama posjedujemo jednu novu u potentu koncepciju koja može dosegnuti visoke piktografske domete, a put do, u javnosti usvojenog, simbola Hercegovine onda više nije vijugav. Možda "Humačka" jednoga dana bude i na nivou signuma. Ona to zaslužuje, ako ni zbog čega drugog, onda radi činjenice da pozitivno asocira i prihvatljiva je na općem planu… a i bolja je od bijelih čarapa:) Bude li imala još koju kvalitetu, budućnost joj je zagarantirana… A o brandu ima tko i da se brine, to je Vlada HNK/ Ž.