SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Sezona je brass bandova 15.06.10.

Jeste li se upitali kako svira ili pjeva vaš omiljeni sastav na svadbi, festivalu, tv-emisiji, i to u najvećem broju slučajeva. Odgovor je nikako, on se samo pretvara da to radi. Na unaprijed projektiranu tonsku matricu pjevač pjeva, ponekada (karaoke), katkada ne radi ni to (playback) ili pomalo nabada osnovnu temu (digitalna verzija suvremenog banda). Kako nije sve crno, imamo još jednu privlačnu vijest za sve prijatelje izvornog, starinskog, aktualnog muziciranja.

Koncert Gradske limene glazbe Stolac u Trebinju 13. srpnja i u Stocu 15. srpnja, mali je prilog navedenoj teoriji. Naša agencija je za naše prijatelje amatere iz Stoca dizajnirala plakate za oba događaja.

Prvi je u sklopu Trebinjskog ljeta i prikazuje tubistu (ona najveća "truba"; za neupućene) u trenutku improvizacije. Jednostavna dvobojna koncepcija u službi je naznake koncerta koji prevazilazi amaterski događaj.

Drugi koncert je za domaću publiku. Dizajn plakata je dijametralno različit od gore navedene koncepcije. Nema ponavljanja. Sada imamo bijelu podlogu, bolje rečeno podloge nemamo. Samo je poruka bitna, a to su četiri sirene (signalne trube) koje su po mnogočemu iste i po dvije-tri stvari različite. Sviraju akord i funkcionalno ne mogu jedna bez druge. Praktično su iste, samo se formalno razlikuju: po boji.

Ipak akord je akord.

Dakle, čast kulture brane amateri, u našoj državi počesto. Pravo muziciranje "in live", ozbiljan pristup vidite na prvi pogled. Broj posjetitelja na svakom koncertu u Stocu nikada nije manji od 300-400. Tko bi rekao?