SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Magic branding 15.09.10.

Nakon što je najbolji svjetski website ambalaže The Dieline objavio design Gašpar vina, naš inbox punio se upitima iz svih dijelova svijeta. Po riječima marketinških stručnjaka koji su se javljali prepoznati smo kao autori vrhunskog designa te time zamoljeni da svojim radovima participiramo u raznim publikacijama. Magic branding je naziv zbornika kineskog nakladnika Designerbooks koji je među prvima objavio naše reference: cafe Borovi, Karting Klub i caffe School.

Designerbooks je nakladnik koji objavljuje opsežne knjige na temu dizajnerskog planiranja i marketinga koje također uključuju publikacije o novitetima u dizajnu interijera, hortikulturi, industriji, filmu i animaciji, oglašavanju, grafičkom dizajnu, modnoj industriji i dr. Ovakvi zbornici referenci isključivo služe za prezentaciju dizajnera, njihovih radova i profesionalnih usluga.

Ovaj trenutak smatramo velikim priznanjem za naš rad, obzirom da smo dosada bili afirmirani isključivo regionalno. Također smo ponosni što su svi odabrani radovi uistinu na visokoj razini kvalitete, što i nas stavlja u red profesionalaca koji znaju svoj posao. Važan podatak predstavlja činjenica da su naši radovi u ovoj knjizi, realizirani od strane naručitelja. Još uvijek iznenađeni da smo prepoznati u svijetu, objavljujemo stranice na kojima je Designerbooks predstavio agenciju SMART.

Knjiga ima 270 stranica na kojima je predstavljeno 78 različitih agencija iz svih dijelova svijeta. SMART je predstavljen na ukupno 8 stranica. Svaka referenca uključuje ima naručitelja, naziv agencije i imena članova kreativnog tima. Primjerak knjige dobili smo u trajno vlasništvo kao dokument o sudjelovanju u ovom projektu.

Skupinu autora ovog zbornika čine Wu Jun, Wei Xiaojuan i Jeff Li koji je ujedno i inicijator cijelog projekta. Nakladnik je Chen Zhong ispred izdavačke kuće Designerbooks sa adresom u Hong Kongu. Knjiga je tiskana u Kini, i prema našim informacijama distribuira se na područje cijele Kine, što obuhvaća ogromno marketinško tržište.