SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Gorčin 17.12.10.

Ase ležit / Vojnik Gorčin / U zemlji svojoj / Na baštini / Tuždi/ Žih / A smrt dozivah / Noć i dan / Mrava ne zgazih / U vojnike / Odoh / Bil sam U pet i pet vojni / Bez štita i oklopa / E da ednom / Prestanu / Gorčine / Zgiboh od čudne boli / Ne probi me kopje / Ne ustreli strijela / Ne posječe / Sablja / Zgiboh od boli / Nepreboli / Volju / A djevu mi ugrabiše / U robje / Ako Kosaru sretnete / Na putevima / Gospodnjim / Molju / Skažite / Za vjernost / Moju.

Kada je 1956. na pjesničkoj smotri, gotovo usputno, pročitao pjesmu Gorčin, Mak Dizdar je obranio motive socijalne lirike koja se stavljala u "službu čovjeka", naglašavajući pritom kriterij "umjetničke istine i nit koja od problema vodi do utjehe i spokoja. Pjesma se bavila kanonskom temom socijalističkog realizma - vojnikom, ali na nekonvencionalan način i u nepretencioznoj, stilskoj i oblikotvornoj jednostavnosti. U komentaru uz njezinu skoru antologizaciju pjesnik objašnjava kako se osjeća, "..opkoljen zapisima sa margina starih knjiga čiji redovi vrište upitnicima apokalipse", pa u "Spavaču ispod kamena" prepoznaje sebe, no još nije siguran, "da je na putu skidanja plašta s njegove tajne". Gorčin je tek anticipacija konačne autorske sinteze što počiva na krstjanskoj tradiciji, njezinu jezičnom i misaonom sklopu kao ključnom među bosanskim kulturnim slojevima.

Tragajući za srednjovjekovnom kulturom, od koje je ostalo tek malo više od legende, Mak je u historijski raspon hrvatskog književnog izraza vratio njegove davne bosanske aktere u izvornoj zapitanosti. Držeći se njezinim legitimnim baštinikom, on pokazuje kako ta kultura, sa svojim jezikom i civilizacijskim kontekstom, nije izgubila kontinuitet turskim nastupanjem kada su s historijske pozornice sišli bosanski kraljevi i velmože.

Makov književni opus nebrojeno puta nazvan je jednom od najznačajnijih bosanskohercegovačkih pjesničkih kreacija XX. stoljeća. Danas, 50 godina kasnije, mnogi ljubitelji njegove pisane riječi inspirirani su njegovim osebujnim stilom i prepoznatljivom poetikom. Među njima, našao se i naš klijent Orhan Tikveša koji je u procesu osmišljavanja naziva za svoj jedinstveni proizvod došao na ideju da svoj herbarij sa autohtonog stolačkog područja nazove Gorčin. Izvanredna maketinška priča koja povezuje ranjenog vojnika i ljekovito bilje koje će zacijeliti rane. Otvarajući jednu novu epohu priče o Dizdarovom Gorčinu, svakako pogledajte kako se SMART uključio u realiziciju ovog projekta.