SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Najjači profil 12.01.11.

Kakav sve može biti profil. Profil je naziv za prikaz ili fotografiju ljudske glave sa strane. Osim toga, može biti: korisnički profil u računarstvu označava zbirka podataka o točno određenom korisniku nekog računala ili web-servisa, demografski profil koji se koristi u marketingu, investicijski profil kojim se klasificira ponašanje investitora na tržištu ili burzi, kriminalistički profil koji je zbirka podataka ili hipoteza o stvarnom ili hipotetskom počinitelju jednog ili više kaznenih djela... U građevinarstvu se također koriste profili i imenuju se slovnim znakovima: T, L, H, C, U, I...

Raznovrsni konstruktivni elementi, koji u presjeku nalikuju navedenim slovnim znakovima, osnova su statike većine građevinskih konstrukcija. Najveće savijanje može da podnese ”I-profil”, te nam je ta činjenica dobro došla u dizajniranju vizualnog identiteta poznate građevinske tvrtke Hering dd iz Širokog Brijega.

Želeći biti maksimalno prisutan u graditeljskoj stilistici, dizajnirali smo rijetko uspješan logo (nadamo se) koji maksimlno motivira, a da pri tome ne gubi na funkcionalnosti. A u našoj praksi to nisu česti slučajevi. Funkcionalan (prezentativan) logo rijetko kad pozitivno motivira.

"The strongest profile" je storija o čudesnom spoju dva građevinska profila "H" i "I". Ta dva Hering-ova slovna znaka čitavu koncepciju su usmjerila u pravcu svjetske graditeljske priče. U prvom nivou percepcije prepoznatljiva žuta boja, crna slovna ligatura, statičnost... Drugi nivo rezerviran je za struku.