SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

02.2011.

Čuvarice raja 03.02.11.

Devedesetih godina XIX. stoljeća prvi pu su provedena opsežna arheološka istraživanja na području stolačkog kvarta Zagrad, uži lokaliteti Grahovišta i Kinkače u jugoistočnom dijelu grada. Već prvi nalazi pokazali su ostatke brojnih građevina iz perioda I. - IV. stoljeća. Otkrivene su dvije zgrade stambene namjene i ostale javne ili nepoznate. Taberna, javne terme, te ostale iskopine bile su bogato ukrašene mozaicima koji su pohranjeni u Zemaljski muzej u Sarajevu.

→ pročitaj više…

You got a light? 07.02.11.

Tjekom prošle godine, iz mjeseca u mjesec, na naša vrata su kucali novi klijenti s jasno definiranim zahtjevima imajući pred sobom ciljeve koje su namjeravali dosegnuti. Znali su što hoće i nisu željeli biti nespremni. Nisu se htjeli naći u situaciji da od slučajnih prolaznika moraju tražiti da pripale. Znali su da moraju imati vlastiti upaljač.

→ pročitaj više…

20 Godina inspiracije 16.02.11.

Kada su jednog dječaka u školi pitali: “Gdje je počeo Drugi svjetski rat?”, dječak je odgovorio: “Drugi svjetski rat počeo je u Hitlerovom srcu. Srce je već od davnina korišteno kao simbol da označi duhovnu, emocionalnu i moralnu, a u bližoj prošlosti i intelektualnu srž ljudskog bića. Za srce se nekad vjerovalo da je centar ljudskog razuma, pa se riječ nastavila koristiti poetično kao sinonim za dušu, tako su i stilizirani ocrti srca odveć nadmoćni simboli koji predstavljaju ljubav.

→ pročitaj više…

Hercegovina Vukovaru 25.02.11.

Vučedolska golubica je najpoznatija keramička posuda s arheoloških iskopina na Vučedolu. Modelirana u obliku golubice, postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Vukovara, u čijoj se blizini Vučedol nalazi. Imala je kultnu namjenu kao kadionica. Tamne je boje, ukrašena bijelom inkrustacijom (mašnice, ogrlica, niz valovitih i cik-cak crta na krilima) u urezanom ukrasu i ornamentu nastalom žigosanim ubadanjem. Iako je prozvana golubica, arheolozi smatraju da se zapravo radi o ptici jarebici.

→ pročitaj više…