SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

20 Godina inspiracije 16.02.11.

Kada su jednog dječaka u školi pitali: “Gdje je počeo Drugi svjetski rat?”, dječak je odgovorio: “Drugi svjetski rat počeo je u Hitlerovom srcu. Srce je već od davnina korišteno kao simbol da označi duhovnu, emocionalnu i moralnu, a u bližoj prošlosti i intelektualnu srž ljudskog bića. Za srce se nekad vjerovalo da je centar ljudskog razuma, pa se riječ nastavila koristiti poetično kao sinonim za dušu, tako su i stilizirani ocrti srca odveć nadmoćni simboli koji predstavljaju ljubav.

U religioznim tekstovima poput Biblije srce je kroz povijest bilo opisano više kao mistična pojava ili metafora, ili pak kao organ za kojeg se vjerovalo da ima spiritualne ili božanske atribute. U Bibliji, ova ideja se pojavila u najranijim odlomcima: Knjiga Postanka (6,5) govori o mislima zlih ljudi u njihovim srcima, Knjiga Izlaska (5,12) ponavlja kako je Bog otvrdnuo faraonovo srce da bi demonstrirao svoju moć.

Ovim bi značilo da je Bog natjerao faraona da odluči da neće dopustiti izraelskim robovima da napuste Egipat. “Idi faraonu, jer sam otvrdnuo njegovo srce i srca njegovih sluga da mogu izvoditi svoja čudesna prikazanja među njima.” (Knjiga Izlaska 10,1). U knjizi Jeremije napisano je da je srce podmuklije od svega i da je jedva popravljivo i da nema toga da ga pronikne. Sveto Srce Isusovo i Bezgrešno Srce Djevice Marije tradicionalne su rimokatoličke pobožne slike.

Slično, u egipatskoj mitologiji, srce se stavljalo na vagu zajedno sa perom božice Maat, simbolizirajući istinu u presudi na smrt u egipatskoj Knjizi mrtvih. Egipatski izvori ne otkrivaju je li srce moralo biti lakše ili teže od pera da bi prešlo u raj, svi crteži prikazuju samo vaganje srca, ne i konačne rezultate. U ranijoj znanosti i filozofiji, mnogi klasični i srednjovjekovni filozofi i znanstvenici, uključujući Aristotela, smatrali su srce središtem misli, razuma i emocija, često odbijajući vrijednosti mozga, mišljenja.

Rimski fizičar Galen smjestio je središte strasti u pluća, središte razuma u mozak i smatrao da je srce središte emocija. I dok je Galenova identifikacija srca sa emocijama bila samo pretpostavka kao dio njegove teorije cirkularnog sustava, srce je i dalje bilo korišteno kao simbolički izvor ljudskih emocija, čak i nakon odbijanja takvih uvjerenja. Stoici su mislili da je srce središte ljudske duše. Cinici bi rekli da je srce pumpa.

U europskoj tradicionalnoj umjetnosti i folkloru simbol srca je crtan u stiliziranom obliku. Ovaj oblik je obično obojen crveno, sugerirajući i krv ali i strast, snažne emocije i sl. Oblik je posebno povezan sa romantičkom poezijom, vrlo je često viđen na karti Sv. Valentina, kutijama bombona i sličnim popularnim artefaktima kao simbol romantične ljubavi. Što tradicionalni oblik srca stvarno prikazuje često je stvar kontroverzije. Samo površno prikazuje ljudsko srce. Neki ljudi tvrde da zapravo prikazuje srce krave, koje je u ranijim stoljećima bilo lakše dostupno za vidjeti, za razliku od ljudskog.

Oblik srca također može aludirati na dijelove ženskog tijela poput grudi i bokova, a često je nalik na krila goluba, što je povezano sa Afroditom, grčkom božicom ljubavi. Također može biti stilizirana forma kombinacije silueta para koji se ljubi. Današnja industrija koristi se srcem da bi pojačala privlačnost svojih proizvoda. Poseban efekt srce ima kod najmlađih, jer je redovito u šarenom okruženju što u dječjoj psihologiji predstavlja apsolutno ushićenje. Simbol srca nikada nije u negativnom kontekstu, uvijek je privlačan i sladunjav, simetričan sa tim svojim zavijenim krivuljama, dolje britak i zašiljen, a u gornjem dijelu voluminozan i zaobljen.

Prigodni logo povodom obljetnice 20 godina Dugatehne doo Čitluk, predstavlja još jedan grafem istrgnut iz velike civilizacije apstrakcije, unutar tisućljetnog razvoja ikoničke funkcije znaka. Dvije "dvojke" u osnoj simetriji su dvije polovine srca. 20 godina inspiracije očima našeg klijenta.