SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

PackAge 28.05.11.

Dijelimo s vama fantastičnu vijest o tome kako je Chois Gallery, vodeći web-site s područja grafičkog dizajna, objavio naše radove za dizajn vinske etikete. Grafički prilozi nalaze se kao dio zbornika Pack Age koji izlazi 4 puta godišnje i služi u svrhu promoviranja dizajnirane ambalaže.

'Delivering the essentials of design' - Dostavljajući osnove dizajna… naslovni je slogan ove publikacije. Skupinu autora čine ujedno i osnivači Chois Gallery koji su, uz elitna imena, SMART predstavili u kategoriji Vintage sa etiketama i transportnom ambalažom vina Gašpar. Time je brand Gašpar još jednom prepoznat kao hvale vrijedan projekat. Naime, prije godinu dana, objavio ga je The Dieline, najutjecajniji američki site o dizajnu ambalaže.