SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Mostar grad za pješaka 12.08.11.

U posljednje vrijeme, svjedoci smo velikog povećanja gradskog prometa. To uzrokuje potrebe za prometnim površinama koje većina gradova ne može zadovoljiti. Osobito u centralnim dijelovima gradova, glavnim jezgrama aktivnosti ukupnog gradskog prometa, neophodno je osigurati odgovarajuće površine za sve oblike prometa pa tako i za parkiranje. Neupitno je da takve površine čine sastavni dio gradskog tkiva i bez njih, u današnjim uvjetima, nije moguće odvijanje svih funkcija centralnog gradskog prostora.

Svakodnevna, očigledna i trajna potreba parkiranja, ali i niz loših primjera o nekulturi u prometu, pretpostavlja i traži mjere, načine i postupke da se osigura znatno veća površina od prostorno mogućeg kapaciteta u središnjem dijelu grada Mostara. Izrazite parkirališne potrebe u ovom dijelu grada proizlaze iz objektivnih okolnosti koje su uobičajene za sve gradove svijeta i u osnovi su proporcionalne s veličinom grada, gustoćom stanovanja, stupnjem motorizacije i atraktivnoaću centra.

U modernom društvu, već postoje provjereni postupci i mjere organiziranog načina zadovoljenja različitih potreba. Tako je i u slučaju sustava parkiranja, tj. sustava prometa u mirovanju. Postojećim prostornim i financijskim potencijalima našeg grada moguće je postići zadovoljavajuću kvalitativno-kvantitativnu razinu i usluge parkiranja, a da se istovremeno usmjerenim i stručno ispravnim postupcima unaprijedi prometne odnose općenito. Osobito se to odnosi na središte grada, ali i na njegovu rubnu zonu. Naplata i kontrola parkiranja u Mostaru koristit će mjere koje ne zahtijevaju visoki stupanj ulaganja, svakako koristeći najsuvremenije metode i tehnologije informacijskog podsustava ‘Naplata i kontrola parkiranja’.

Pod ovim se podrazumijevaju svi postupci uvođenja, prilagođavanja i provedbe kolanja podataka i informacija, a koji su neophodni za organizaciju naplate i kontrole parkiranja. Važno je napomenuti da se ovakvi sustavi implementiraju isključivo u svrhu pojačavanja sigurnosnih mjera u prometu, podizanja kvalitete života u gradu, te potvrđivanja činjenice kako svi građani, bez obzira na koji način sudjelovali u prometu, moraju jednako cijeniti prostor koji dijele.

Radeći, ovoga proljeća i ljeta za našeg klijenta Javno poduzeće Mostar parking, suočili smo se, u najvećoj mjeri, s gore navedenim i dizajnirali smo našem klijentu novi suvremeni vizualni identitet. Javnosti smo ga predstavili u sklopu kampanje 'Mostar grad za pješaka', koja je trajala u mjesecu srpnju. Istraživanja koja smo proveli tjekom svibnja i lipnja, ove godine, pokazala su da stanovnici Mostara u najvećoj mjeri ne podržavaju uvođenje ove usluge, što u najboljoj mjeri opravdava sve marketinške o PR napore koje smo poduzeli zajedno s našim klijentom, Gradskom upravom grada Mostara.