SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Okle parkinga 01.09.11.

Tjekom ljeta građani Mostara i okolice imali su priliku upoznati se s početkom rada Javnog poduzeća Mostar Parking, kroz kampanju "Mostar grad za pješaka", dizajniranoj u našoj agenciji. Suočavajući se s predrasudama vezanim za uvođenjem naplaćivanja usluge parkiranja u našem gradu, u startu smo se odlučili za neposredno i posredno afirmiranje mnogobrojnih pozitivnih efekata koje nam svima ova usluga donosi i... kao što će te vidjeti, iz analize ispitivanja javnog mišljenja koju smo upravo završili, nismo se prevarili.

Cilj istraživanja bio nam je utvrditi stavove građana Mostara i okolice o uvođenju usluge parkiranja. Također smo željeli saznati kako je protekla naša kampanja "Mostar grad za pješaka". Za uzorak smo uzeli sve punoljetne građane općine Mostar muškog i ženskog spola: 52% muškaraca i 48% žena. Četiri petine (80%) anketiranih živi u gradu jedna petina (20%) u okolici. Od ukupnog broja ispitanika najviše ih je pripadalo mlađoj kategoriji građana (52%). Srednjoj starosnoj dobi pripadalo je 39% ispitanika, a starijoj 8%. Među ispitanima bilo je 67% vozača i 33% onih koji ne voze.

Iako vam je poznato da se popis stanovništva u našem gradu nije obavio više od dvije decenije, ipak se nadamo da iz navedenog možete zaključiti da se u ispitivanju tretirao reprezentativan uzorak, za kojeg pretpostavljamo da kvalitetno prezentira populaciju. To možemo potkrijepiti činjenicom da su naši ispitanici unutar pretpostavljenog radnog statusa koji je također reprezentativan unutar visokog postotka: 48% ispitanika su uposleni, njih 13% su nezaposleni, 12% je umirovljenika, 24% studenata, te 2% domaćica.

S ponosom, možemo utvrditi da je visoki postotak građana Mostara i okolice uočio našu kampanju "Mostar grad za pješaka". 60% ju je primjetilo, od toga 14% je poznaje u cjelosti. Samo 26% ispitanika u okolici ili 32% u gradu tvrdi da je ne poznaje što držimo izrazito prihvatljivim, čak iznad svih očekivanja. Kasnije, u analizi, će te uočiti da je ovaj broj gotovo u pola manji, jer samo 17% ispitanika ne sudjeluje u odgovoru: gdje ste uočili istu. 83% ju je ipak uočilo na nekom od medija na kojim smo se oglašavali.

Tek svaki četvrti Mostarac ima negativno mišljenje o uvođenju usluge parkiranja. Ne malo iznenađeni bili smo kada smo ih pitali za mišljenje. Sve kalkulacije ili eventualna destruktivnost, po kojoj smo čak i poznati, padaju u vodu kada saznate točno što misle građani. Čak 39% ispitanika ima pozitivno mišljenje o uvođenju ove usluge. 26% je ravnodušno i isto toliko odgovara negativno.

Čak svaki treći Mostarac ima povjerenje baš u ovakav način realizacije usluge parkiranja. Dovoljno ili ne? Ipak je pitanje kojim se moramo više zabaviti. Ovdje imamo relativno velik postotak neodlučnih, koji sumnjaju u ovakav način realizacije (45%). I ovdje tek svaki četvrti ili peti građanin ima negativno mišljenje. Pri tome je vidljivo da su pripadnice ženske populacije (čak 40% ima povjerenje) znatnije dobronamjerne od muškaraca (26% odgovara pozitivno).

O ovakvom načinu realizacije je ipak manji broj ispitanika odgovorio pozitivno, u odnosu na pitanje da ih se općenito s uslugom slaže gotovo 40%. Mi u SMART-u smo mišljenja da građani žele uvođenje parking usluge, uz manju rezervu zbog plaćanja iste. Razloga je više i navedeno zasigurno upućuje na pravce djelovanja nadležnih.

Nažalost, još uvijek preko 40% građana ne vidi da baš oni imaju najveću korist od uvođenja naplate parkiranja. Donekle tješi činjenica da se 46% ispitanika izjašnjava da ipak oni imaju korist od usluge parkiranja (41% smatra da su to gradske vlasti).

Vidljivo je također da građani iz okolice uviđaju daleko veću korist od uvođenja reda u parkingu. 53% ipak smatra da oni imaju korist. Izgleda da je logično; dolaze u grad povremeno i nemaju se gdje parkirati. Više skeptičnosti na isto pitanje imaju oni Mostarci koji žive u gradu. Da korist od uvođenja usluge imaju građani, vozači ili pješaci ipak ih smatra tek 41%, a da to imaju gradske vlasti čak 44%. Logično nam je i to; oni stalno borave u gradu i morat će više plaćati.

Ipak, visoki postotak Mostaraca nalazi neku korist od uvođenja usluge parkiranja. Na koji će način ovo koristiti gradu? Pozitivno odgovara 82%, u samom Mostaru 80%, u okolici čak 92%. Sve je logično kad se obzir uzme činjenica da visoki procenat građana, u načelu, najvjerojatnije nema ništa protiv većine pozitivnih inicijativa, pa ni ove. O strategiji iste, ili o taktici sprovođenja usluge ipak se mišljenja razlikuju, a to je svakako razumljivo.

Ipak, samo 17% Mostaraca nije uočilo našu kampanju. Samo ih toliko nije odgovorilo na pitanje: Gdje ste uočili kampanju "Mostar grad za pješaka" . Visokih 39% je najbolje percepira preko billboarda i citylight površina. Pomalo razočaravajućih 11% internetom i 12% u direktnom marketingu.

Ovi podatci su nam izrazito interesantni. Pokušavajući analizirati podatke dobivene u anketi, ovdje se susrećemo s nemalim iznenađenjima unutar javnosti kojoj se obraćamo. Ovo profesionalno istraživanje nam ipak govori da smo pogrešno očekivali da je neadresirana pošta vrlo utjecajna na formiranje javnog mijenja. Moguće je da su skroz drugačiji rezultati u slučaju distribuiranja sveprisutnih kataloga za unaprijeđenje prodaje. Možda, ali to je predmet mogućeg budućeg istraživanja. Isto se odnosi i na internet (portali i društvene mreže), koji su zasigurno u usponu popularnosti. To ćemo vidjeti ubuduće.

Tek (ili čak) svaki deseti Mostarac nam je dao ocjenu: nedovoljan! Puno ili malo? Mi mislimo da smo dobro prošli i nadamo se da se i vi slažete. Nije lako biti dobar u našem gradu. Skromnih 15% koji drži da je kampanja "Mostar grad za pješaka" kvalitetna ili čak 50% da može proći djeluju nam više nego dobro.

Na kraju, ipak moramo dodati da su ovakva tržišna istraživanja jedini ispravan i točan put u iznalaženju odgovora na mnogobrojna pitanja s kojima se susrećemo u našem radu. Veliko iskustvo naših Klijenata, a i nas dizajnera (ili kako nas unutar marketinške industrije pogrdno nazivaju "kreativaca"), ne mora biti dovoljno i više je nego jasno, ne piše to bez razloga u svakoj pravoj dizajnerskoj i marketinškoj knjizi, da je to jedini pravi put za svakog Klijenta koji želi ulagati u posao i jedini pravi put za produkcijsku agenciju koja želi surađivati s istim. Kako, koliko, kada, gdje... su pitanja na koja odgovore zna samo Tržište. Kako; nadamo se da je bar djelimične odgovore dalo i ovo naše istraživanje.