SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Performance Oriented Research Team 17.11.11.

Uspješnost tvrtke, osim o tehničkim i organizacijskim aspektima radnog procesa, u najvećoj mjeri ovisi i o efikasnosti i učinkovitosti ljudskih potencijala. Subjekti koji su ovo shvatili na vrijeme bili su spremni, a vjerojatno su i uspjeli doživjeti nesvakidašnje promjene. Počeli su napokon učiti ili su željenu transformaciju i postigli kao posljedicu neprekidnog učenja. Jer ''Sposobnost da učite brže od konkurencije mogla bi biti jedina vaša održiva konkurentska prednost'' rekao je Arie de Geus.

Znanstveni istraživači širom svijeta proučavaju kako različiti čimbenici na radnom mjestu utječu na produktivnost djelatnika, njihove stavove prema radu i organizacijsko ponašanje. Razvijene su različite metode mjerenja velikog broja različitih čimbenika koji imaju utjecaj na djelatnike, njihovu efikasnost i produktivnost na radnom mjestu: zahtjevi posla, kontrola na poslu, kvaliteta rukovođenja, socijalna podrška, organizacijska klima i kultura, očekivanja od pojedinca, radne grupe i tima, predvidljivost posla, ovladavanje i uključenost u posao, kao i važnost posla i komunikacijske vještine.

Cilj ovih analiza i mjerenja je procjena karakteristika djelatnika: njegovih jakih i slabih strana u odnosu na zahtjeve radnog mjesta, odnosno pomoć, kako zaposlenicima tako i poslodavcima da postignu usklađenost svakog djelatnika s njegovim radnim mjestom.

U uspješnim tvrtkama proces praćenja usklađenosti karakteristika djelatnika sa zahtjevom radnog mjesta odvija se kontinuirano. Za svaku tvrtku od izuzetnog je značaja da ima tim djelatnika koji stalno napreduju i koji shodno tome na adekvatniji način odgovaraju zahtjevima radnog mjesta. Bolje razumijevanje zahtjeva radnog mjesta i očekivanja nadređenog povećava samopouzdanje djelatnika, osjećaj zadovoljstva poslom, a shodno tome povećava i motivaciju.

Na taj način uspješne tvrtke šalju jasnu poruku svojim zaposlenicima da se brinu o njima i njihovom zadovoljstvu, što za posljedicu ima pojačanu lojalnost, motivaciju, učinkovitost i produktivnost. Stalno praćenje, obrazovanje i usavršavanje zaposlenika stvara društveno odgovornu organizaciju koja je zahvaljujući svom najvećem kapitalu tj. zaposlenicima, ispred svoje konkurencije.

Što je PORT?

PORT je inovativni sustav promatranja usklađenosti karakteristika zaposlenika sa zahtjevima radnog mjesta. PORT pruža dijagnostičke informacije o psihološkim potencijalima i komunikacijskim vještinama svakog djelatnika u odnosu na opis njegovog radnog mjesta, kao i percepciji radnog okruženja i razumijevanja zahtjeva i očekivanja od radnog mjesta, kako zaposlenika tako i poslodavca.

Što dobijate s PORT-om?

Koristi naših klijenata od procjene usklađenosti karakteristika djelatnika sa zahtjevima radnog mjesta su:

 • Mogućnost predviđanja širokog raspona ponašanja zaposlenika u radnom okruženju
 • Identificiranje nedostataka i razlika u razumijevanju zahtjeva radnog mjesta između djelatnika i njegovog nadređenog
 • Identificiranje mjera za postizanje većeg zadovoljstva u radnom okruženju, kao i prevencije „sagorijevanja“ na poslu
 • Individualizacija svakog radnog mjesta s ciljem usklađivanja zahtjeva radnog mjesta s potencijalima i karakteristikama zaposlenika
 • Mogućnost identifikacije nedostataka u razumijevanju komunikacijskog sistema unutar organizacije s ciljem revizije i unapređenja procedura interne komunikacije
 • Identifikacija komunikacijskih vještina svakog djelatnika s ciljem prijedloga mjera za unaprjeđenje interne i eksterne komunikacije

Primjenom sustava praćenja usklađenosti karakteristika djelatnika sa zahtjevima radnog mjesta krajnji rezultat će biti unaprjeđenje ukupnog poslovanja u organizaciji kroz:

 • Povećanje radnog učinka djelatnika
 • Povećanje efikasnosti djelatnika
 • Povećanje motivacije i zadovoljstva djelatnika
 • Manju fluktuaciju kvalitetnih djelatnika
 • Veću odanost organizaciji

Kako to primjenjujemo?

Na osnovi opisa poslova koje prosljeđuje naručitelj usluga, formiraju se kriteriji za utvrđivanje potrebnih psiholoških, komunikacijskih i organizacijskih (socijalnih) predispozicija djelatnika za uspješno obavljanje zadataka na trenutnim pozicijama.

Informacije o svakom pojedinačnom zaposleniku u odnosu na opis njegovog radnog mjesta prikupljamo kroz sljedeće analize:

1. Psihometrijska analiza djelatnika – 'Cattell 16PF'

Psihometrijska analiza djelatnika je proces koji služi kao osnova za strukturirano upravljanje ljudskim potencijalom. Kao sveobuhvatni instrument mjerenja karakternih osobina djelatnika 16PF je uporabljiv za predviđanje širokog raspona ponašanja u nizu okruženja. U upravljanju ljudskim potencijalima koristi se za odabir kandidata na odgovarajuće pozicije kao i za planiranje profesionalnog razvoja zaposlenika.

Za psihometrijsku procjenu djelatnika koristi se Cattell-ov 16PF test osobnosti na temelju kojeg se dobijaju informacije o osobinama i potencijalima zaposlenika u odnosu na zahtjeve pozicije koju trenutno obavlja (adekvatnost/neadekvatnost). Na temelju dobivenih informacija daju se preporuke kako utjecati na potencijal samih djelatnika u smislu unapređenja njihove produktivnosti i efikasnosti.

2. Analiza percepcije socijalnih faktora na radnom mjestu - 'QPS Nordic'

Analiza percepcije socijalnih faktora na radnom mjestu jedan je od osnovnih elemenata za unapređenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima. Ova analiza daje mogućnost da se identificiraju pozitivne i negativne strane socijalnih čimbenika koji imaju utjecaj na zaposlenike, njihov posao i produktivnost na radnom mjestu kao što su: zahtjevi posla, kontrola na poslu, kvaliteta rukovođenja, socijalna podrška, očekivanja od uloge, radne grupe i tima, predvidljivost posla, ovladavanje poslom, važnost posla i uključenost u posao. Na temelju analize dobija se uvid i u percepciju djelatnika, njegovo razumijevanje i očekivanja od radnog mjesta, kao i percepciju zahtjeva i očekivanja od strane nadređenog, te se stječe uvid u mogućnosti adaptivnosti procesa rada ljudskim potencijalima koji postoje u tvrtki.

Za ovu analizu koristi se Generalni Nordijski upitnik za mjerenje socijalnih faktora na radnom mjestu QPS Nordic.

3. Analizu razumijevanja komunikacijskog sistema

Na temelju iskustva u analizi razumijevanja komunikacijskog sistema, razvijeni su testovi koji pokazuju razinu razumijevanja funkcioniranja komunikacijskog sistema. Analizom razumijevanja komunikacijskog sistema se prikupljaju podaci, dijagnosticiraju zajednički komunikacijski problemi i procjenjuje zadovoljstvo djelatnika komunikacijskim sistemom. Na temelju navedenih analiza, daju se preporuke za unapređenje komunikacijskog sistema i ukazuje se na područja komunikacije u kojima je potrebno izvršiti istraživanje uzroka neslaganja.

Cilj analize razumijevanja komunikacijskog sistema je bolja komunikacija poslovnih politika tvrtke prema svim zaposlenicima, kako prema onima sa najvišim obrazovanjem tako i prema onima sa nižim, te utvrđivanje razumijevanja pozicije svakog od djelatnika.

4. Analizu vještina efektivne komunikacije – 'RHEMA'

Komunikacija se odvija ne samo verbalno, nego i neverbalno (govor tijela). Efektivna komunikacija se u osnovi temelji na dostavljanju poruke tako da receptor (osoba koja prima poruku) razumije poruku u potpunosti na način na koji to isporučitelj želi. Vještine efektivne komunikacije je moguće naučiti i unaprijediti.

Za analizu vještina efektivne komunikacije koristi se RHEMA test koji analizira 8 čimbenika direktne komunikacije: riječi, glas, govor tijela, postavljanje pitanja, slušanje, konzultiranje, uvjeravanje, te kulturu.

Ovih dana u našoj agenciji je nastao brand o kojem smo vam upravo rekli par naznaka. Za više informacija kontaktirajte našega klijenta www.kronauer-consulting.com. Surađujući s Kronauer timom na brandiranju njihove najnovije usluge i sami smo puno naučili u kratkom vremenu. Ne znamo gdje će nas to odvesti i da li smo imalo postali efikasniji, ali svidjelo nam se. Jer kao što nam rekoše: "Uspješne organizacije su one koje uče".