SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Upravljanje rizikom 01.11.12.

Povijest osiguranja i zaštite ekonomskih interesa pojedinca i zajednice seže u daleku prošlost. Organizirani oblici izbjegavanja rizika zabilježeni su u davnim vremenima još oko 3000 godina prije Krista. Kineski trgovci su prevozeći teret preko rijeke Jangtze u toku gdje su bili brzaci, vrtlozi i stijene koje su ugrožavale sigurnost prelaska prekrcavali teret s većih na manje brodove kako bi smanjili izloženost robe riziku potonuća ili oštećenja. U slučaju nesreće, trgovci koji nisu pretrpjeli štetu dijelom svoje robe nadoknađivali su štetu trgovcima čija je roba potonula ili oštećena. Time je zapravo po prvi put provedena zamisao o raspodjeli jednog značajnijeg rizika na više manjih.

CrOs_prospekti_1

Osiguranje je dakle jedan oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Ono je također prijenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije osiguranja. Osnovna ideja koja leži iza osiguranja je povezivanje rizika velikog broja sličnih zainteresanika u jedan fond, tako da zakon vjerovatnoće, zakon velikih brojeva, osigura da se samo relativno mali broj nepovoljnih događaja ostvari u jednoj godini. Trošak tog malog broja događaja može lako biti podnijet od strane velikog broja učesnika.

CrOs_prospekti_2

U odredbama zakonika koje je donio babilonski kralj Hamurabi (1729.-1686. prije Krista) nađeni su prvi pisani tragovi o dvije vrlo striktne obveze u slučaju štetnog događaja. Prva je da ako prilikom transporta robe kroz pustinju roba bude ukradena ili oštećena od strane pustinjskih razbojnika, nastala šteta se mora raspodijeliti na sve trgovce iz karavane, prema načelima solidarnosti. Druga rigidna odredba je o odgovornosti graditelja, koja predviđa smrtnu kaznu ako objekt nije sagrađen dovoljno čvrsto i ako dođe do urušavanja i stradavanja uslijed rušenja.

U indijskom pravu spominju se začetci osiguranja od kreditnog rizika. Pomorsko pak pravo svoje korijene ima u zbirci Talmuda (2-4.st.) koju čine židovski propisi, rasprave i predaje, a kojima je regulirana obveza naknade od strane zajednice brodara u vidu drugog broda, brodaru koji bi ostao bez svog. Tijekom XI. stoljeća ostvaren je velik iskorak u razvoju osiguranja, pa se pojavljuju prvi počeci uzajamnog osiguranja i nekih drugih vrsta, kao što su osiguranje od poplave, požara, nesretnog slučaja, itd. Prvi poznati ugovor iz poslova osiguranja sastavljen je u obliku javnobilježničke isprave još 1347., a prva polica osiguranja izdana je u Pizi 1384.

CrOs_prospekti_3

Ekspanzija svjetske trgovine u novom vijeku zbog snažnog gospodarskog rasta i otkrića tržišta Amerike i Indije rezultirala je povećanim opasnostima i rizicima, i to po učestalosti i intenzitetu. Tada je razvijen koncept ekonomske zaštite utemeljen na premijskom osiguranju. Mnogi trgovci okreću se novom poslu osiguranja, a za preuzimanje rizika naplaćuju premiju dostatnu za pokriće rizika, troškova i ostvarenje profita. To je bila inovacija koja je obilježila osigurateljnu djelatnost i danas predstavlja temeljnu filozofiju osigurateljnog posla. Edward Loyd je 1690. u svojoj kavani smještenoj u Tower Streetu privlačio trgovce i brodovlasnike nudeći im važne informacije iz njihova područja djelovanja i uz to osigurateljno pokriće, posebice pomorsko osiguranje. Danas je Loyd vodeći svjetski osiguravatelj i reosiguravatelj i pokriva golemo tržište od preko 200 zemalja svijeta.

Uz ovu malu priču o osiguravanju, predstavljamo vam ponudu našeg klijenta Croatia osiguranja dd, uz pomoć serije prospekata dizajniranih u SMART-u, od kojih su neki u prilogu teksta.