SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Ja sam Emerik 04.02.13.

Osobnost (personality) branda njegova je suština, isto kao i kod čovijeka. U svojoj aplikativnosti, marketing ionako redovito poseže za komparacijama preuzetim iz mnogih drugih disciplina. Kod personalityja branda uporedba je na razini ljudske osobe i svega tipičnog vezanog za svako čeljade. I brand i čovijek imaju glavu, koja bi predstavljala racionalne činjenice koje govore o brandu. Imaju i srce, emocionalne vrijednosti i asocijacije koje brandu pripisujemo. Kod čovjeka su to tek... samo glava i srce.
U prošloj 2012. naš klijent, Privredna štampa Sarajevo, proslavio je dvije značajnajne obljetnice, 40 godina postojanja i 25 godina dodjeljivanja nagrada 100 najvećih kompanija u Bosni i Hercegocini. Tom prigodom odlučili su se za brandiranje ove prestižne nagrade obraćajući se našoj agenciji. Tako je nastao "Emerik". Iako ste o svemu navedenom već mogli čitati na našoj stranici, ovom prigodom možete se malo bolje upoznati s Emerikom, saznavši nešto o njegovoj osobnosti.

Ovaj streep posvećen je Emeriku Blumu, jednom od najvećih pojedinaca koji su potekli u našoj sredini. Emerik Blum (Sarajevo, 1911-1984). osnivač je i prvi direktor Energoinvesta u Sarajevu, jedne od najvećih bosanskohercegovačkih kompanija svih vremena. Diplomirao elektrotheniku na Univerzitetu u Pragu. Već u svojim dvadesetim godinama zajedno sa Oskarom Danom, Mešom Selimovićem, Ismetom Mujezinovićem i Vojom Dimitrijevićem je pokrenuo Collegium Artistucum. U njegovoj impresivnoj karijeri bio je načelnik u Ministarstvu idustrije i rudarstva u Bosni i Hercegovini, generalni inžinjer Generalne direkcije Savezne elektroprivrede, generalni direktor Direkcije za elektropriverdu Vlade FNRJ, pomoćnik ministara Elektroprivrede, predsjednik Komiteta za elektroprivredu... Ipak njegova blistava karijera počinje 1951. kada riješenjem vlade osniva preduzeće Elektroprojekt od kojeg za nekoliko godina nastaje preduzeće ENERGOINVEST. Pored njegovih uspješnih povezivanja sa elektro-firmama iz Francuske, Emerik Blum je i odlikovan ”LEGIJOM VITEZA ČASTI” Francuske 1974. Bio je gradonačelnik Sarajeva (1981-1983). Emerik Blum je umro krajem juna 1984. nakon što je završio svoje posljednje poslove u odboru za organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Danas ime Emerika Bluma, samo nose jedna ulica na Grbavici, te Udruženje studenata porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Češkoj republici.