SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

03.2013.

Carska vina 18.03.2013.

U povijesti nije bilo mnogo država koje povjesničari nazivaju carstvima, i pojedinih vladara koji su se nazivali carevima. U jednome od njih od 1878. do kraja 1. svijetskog rata smo o mi živjeli. Ta imperija zvala se Austro-Ugarska i na čelu joj je bio car Franz Jozeph I.

→ pročitaj više…

Ja BIH Brand (3. dio) 22.03.2013.

U trećem nastavku feljtona Ja BIH Brand nastalog na osnovu predavanja, održanog 6. lipnja 2012. na fakultetu CKM (centar za komercijalni managemant) u Mostaru na temu country brandinga Bosne i Hercegovine, osvrnutćemo se na atmosferu u domaćoj javnosti. Moguće je da bismo mogli upotrijebiti riječ "javnostima", jer je činjenica da živimo u podjeljenom društvu?

→ pročitaj više…