SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Hotel Đulić

Hercegovina gaji nevjerojatan potencijal u turističkom razvoju i kad imamo klijenta koji otvara hotel, znamo apsolutno da je jedan od onih koji ne griješi u tržišnom pozicioniranju. Međutim, sve to uzalud ako isti prije njegova arhitektonskog projekta nema strategiju, nema ime, nema image, nema personality... Management hotela Đulić te probleme nije imao i dalje se sve odvijalo istom logikom: dolazak u SMART, idejno rješenje, usvajanje, standardizacija.

Hotel Đulić nalazi se na periferiji Širokog Brijega i u svom sadržaju nudi tenis kao rekreativni dio odmora njegovih gostiju. Tenis je u tom slučaju poslužio kao inspiracija za dizajniranje logotipa, ali mi smo ga fantastično učahurili u tipografiju naziva hotela. To je bila, gotovo jedina, logika... hotel je s vremenom postao jedan od sinonima za tenis, unutar regije naravno.

Segmente imagea hotela Đulić SMART je riješio pristupom iz kuta komercijalnog stila, u svrhu okupljanja klijentele koja voli komfor, opuštanje i rekreaciju. Zato nismo pogriješili, kad smo za lajt motiv izabrali dekoraciju iz interijera, koja je već postojala. Klijent, inače vrlo zadovoljan na koji način je SMART implementirao dizajn, je aktivno sudjelovao u procesu i bio, kao rijetko koji, iznimno zahtjevan.

Istinski korporativni identitet je živući organizam, značajan i vrijedan gotovo kao sam čovjek. Više je od marke ili simbola i mi u SMART-u nikad ne podcijenjujemo njegov potencijal. Otkrivamo njegovu pravu ljepotu i istinu: potpunu komunikaciju koja definira kvalitetu, pozicioniranje i viziju.

Naručitelj: Đulić doo, Široki Brijeg (BiH)
Za naručitelja: Ivo Čuljak
ožujak, 2006.