SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Elite sport

Priča o brandu Elite sport je još jedna o velikom trgovcu koji, barem za početak, želi pokrenuti lanac prodavaonica u vlastitoj marketinškoj režiji. Imati vlastiti brand, strategiju… nameće se kao najvažniji zadatak i klijent u SMART-u, na zadano ime, dobiva posve novi vizualni identitet.

Dizajniran je stilizirani lik sportaša (tek sustav od nekolike pravilne krivulje) u dinamičnoj pozi. Dvosložno ime, manje više, riješeno je kompaktno (kombinacija dva stila istoga pisma). Monotoniju razbije iskošeno slovo 'p' prikazano u stilu prepreke dobrodošle već spomenutom sportašu. To je cijela priča. Mnogobrojnoj obitelji sportskih brandova priključio se još jedan Elite sport.

Plava boja, dinamika krivuljnog čovjeka, u imenu imamo 'sport', na prvi pogled ništa novo. Ipak nije tako. Naš brand, na području mega komunikacija sportske industrije oglašavanja, ima svoje točno definirano mjesto.

On se ne utrkuje s najvećima, on ima svoj tempo. On mora imati vlastiti stil jer se ne želi utopiti u moru prepunom zvijezda. Iako ni blizu nije, niti će biti, iskomuniciran više od lokalnog, tu je njegova šansa. Svojim vlasnicima on osigurava percepciju vrhunske linije proizvoda u poznatom lancu prodavaonica i ništa više od toga.

Naručitelj: Oscar, Široki Brijeg (BiH)
Za naručitelja: Damir Jerković
prosinac 2006.