SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Etno Selo Herceg

Herceg, novootvoreni turistički kompleks u Međugorja u Hercegovini sa stilom etno sela koju je kreirao sam klijent. Ime "Herceg" je uvelike odredio naš posao u dizajniranju vizualnog identiteta. To copyright koji je obuhvatio regionalni, povijesni i poetični predznak. U vrlo kratkom roku, zahtjevi klijenta su u potpunosti zadovoljeni originalnim tipografskim rješenjem oblika ligature sa manjom intervencijom na slovnom znaku "H" u pravcu reinkarnacije križa.

Projekt etno sela je specifičan po arhitektonskom kompleksu koji je riješen masovnom upotrebom kamena, slijedeći tradiciju gradnje hercegovačkih kuća. Primjenjujući isti koncept u grafičkom dizajniranju, kamen se nametnuo i kao lajtmotiv. Dizajniran je dezen, i korišten za dizajniranje korporativnog materijala. U Manualu (knjizi standarda) definiran je i znak neovisan o logotipu, i kao takav vrlo često korišten kao ikona za dizajniranje aplikacija.

Klijent je uložio veliki napor u svrhu turističke promocije objekta što je uključivalo profesionalno fotografiranje sadržaja unutar etno sela. Kataloško prezentiranje važan je oblik prezentiranja ovog i sličnih objekata. Uz vrhunsku fotografiju, kreativni team SMART-a svu potrebnu tiskanu prezentaciju riješio je efektno što je klijenta dovelo do zahtjeva za mega oglašavanjem.

Billboardi i oglasni prostor u turizmu su redovito polazna točka u procesu promocije. Slijedeći prijašnji koncept prihvaćen je izazov dizajniranja restoranskog korporativnog materijala. Jelovnik, čaša, tanjur, podmetač elementi su koje, samo ako nisu dizajnirani, posjetitelj zapazi.To za posljedicu ima da danas u našoj regiji većina klijenata ne popušta priliku da gradi image na logici branda. Moramo istaći da se projekt etno sela Herceg do sada uspješno realizira jer je klijent u svakom momentu zna što hoće. SMART team bez većih problema prepoznaje viziju menagementa kompleksa etno sela Herceg i rezultat je, nada,o se, vidljiv i nakon kratkog života ovoga novoga branda unutar turističke ponude regije.

Naručitelj: Union-foods, Čitluk (BiH)
Za naručitelja: Dobro Barbarić
listopad 2008.