SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Ilidžanski dijamant

U ljeto 2001. kontaktirao nas je marketing poznatog proizvođača vode, Ilidžanski dijamant. U vrhuncu produkcije za aktualnu kampanju prekinuo je suradnju s produkcijskom kućom i obratio se nama. Današnji kreativni team radio je u sklopu tvrtke Hercegtisak Široki Brijeg.

Prihvatili smo ponudu i za klijenta dizajnirali sva printana sredstva, jer imao je samo video spot, treba istaći vrhunski produciran. Ne ulazeći u detalje, zahtjev je ipak bio neobičan, adaptirali smo printani dizajn vodeći računa o jedinstvenom stilu kampanje koja je predstojala, pri tome ipak ne koristeći niti jedan karakterističan element iz spota. Smatrajući da na to nemamo pravo, ipak smo ponudili klijentu najbolje što možemo.

A Ilidžanski dijamant je imao samo jedan problem. Bio je jedna od najboljih europskih voda (izjava vlasnika) s tim da je to malo tko znao. Zato smo se u prezentaciji odlučili klijentu ponuditi originalne studijski snimljene materijale, bez dodatnih intervencija u reprodukciji fotografije. 3D modeliranje i kompjutersku animaciju u startu smo odbacili. Podcrtali smo prirodnost.

Savjetovali smo klijenta da na printanim materijalima odustane od slogana "više od vode", smatrajući ga neprihvatljivim. Uglavnom iz razloga da kupac, po našem mišljenju, ne traži ništa što je više od vode; on, naime, isključivo traži nepatvorenu (prirodno čistu) vodu, a i dominantna percepcija na tržištu je da toga ima sve manje. Klijent se složio s našim stavom.

Naš partner, studio Blagec u Splitu, je snimio vrhunske materijale u svojim studijima. Proizvod, mineralna voda i srodni napici, došli su do izražaja, medij vode, makro detalji… Sva fotografija snimljena je na Fuji dija-filmu srednjeg i makro formata i, zajedno s dizajnom, isporučena klijntu u izuzetno kratkom roku, koji je bio unaprije dogovoren uvjet.

Naručitelj: Ilidžanski dijamant, Sarajevo (BiH)
Za naručitelja: Mirzeta Ikić
fotografija: Studio Blagec, Split (HR)
kolovoz 2001.