SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Karting Klub

Kada smo pristupili dizajniranju novog vizualnog identiteta za Karting Klub, prva pomisao je bila - nema eksperimentiranja. Restoran sa odličnom posjećenosti, etabliran, sa najvećom ponudom domaćih jela, koji je u začetku rada ugostiteljsku ponudu proširio gradnjom rekreativnog centra za karting. To je, ako se slažete, bio pun pogodak za odlično poslovanje koje traje i danas.

Riješili smo dilemu da je to ipak restoran namijenjen široj populaciji, nema ciljne skupine koja tamo najčešće dolazi, stoga je dizajn išao u pravcu kreiranja simbola koji će biti originalan ali opet lako uočljiv i asocijativan.

Kuhar kojeg smo na kraju usvojili, u početku je bio opterećen činjenicom da ne nudi ništa novo unutar vizualizacije restorana. No, nakon što smo mu dodali startnu zastavu i time ga izravno povezali sa kartingom, te mu smiješno i debelo tijelo stavili u pokret, kao rezultat smo dobili logotip sa dozom humora, simpatičan i prijateljski.

Morali smo zadržati staru priču restorana, zadatak je bio samo da je ilustriramo drugačije. Vlasnici Karting Kluba nisu pogriješili nudeći poznata jela, provjerene recepture, originalne arome, bez pretjeranog eksperimentiranja okusima. Na taj način privukli su mnoge posjetitelje koji, pored dobre klope, redovito dogovaraju rekreativne susrete malog nogometa i kartinga.

Karting Klub je brand sveprisutan u našoj sredini. Lokacija je jedan od poznatijih gradskih toponima. U našoj agenciji ga obilato koristimo kada nekome objašnjavamo gdje smo smješteni: "Znate li gdje je Karting Klub?

A vizualni identitet nastao u našoj agenciji u tjesnoj suradnji s klijentom, nastupajući na tržište u visokom stilu, Karting Klub ili percepciju o njemu samo je nastavio dodatno upotpunjavati i već znamo da je općeprihvaćen, gotovo kao nešto što postoji oduvijek.

Naručitelj: Karting Klub, Mostar (BiH)
Za naručitelja: Zoran Ćorić i Ilija Soldo
travanj, 2009.