SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Melcom

Distribucija lijekova osnovna je djelatnost tvrtke Melcom u Mostaru. Uprava tvrtke na tržište izlazi sa jasnim ciljem da bude vodeća u regiji i pri tom ima jasnu viziju kakav logo želi. Ne zanemarujući onu narodnu: "za lijek nikada ne reci, hvala!", management Melcoma ne sjedi skrštenih ruku i angažira SMART team. Mi opet, u startu znamo da logo mora slijediti filozofiju tvrtke i da treba ići u pravcu farmaceutske stilistike.

Naš lajtmotiv postaje kapsula, koja u osnovi ima fantastičnu formu lako dovedivu u piktogram. U čitavoj akcij ona nimalo ne gubi na značaju, dapače postaje sama sebi dovoljna. Tipografija nije trpila radikalni odabir fonta. Najvažnija intervencija na logu bila je rotacija kapsule u smjeru slova C, asocijaciji otvorenih usta. I priča Melcoma definirana je jednim detaljem: Slušaj doktora i pij lijek!

BRAND je najbolje zaštićen samim sobom, a ne zakonima o trademarku. Važno je da u njegovom prvom lansiranju ne bude šumova u poruci koju šalje javnosti. Pogledom na logotip znali bismo što je djelatnost Melcoma i bez dodatnog pojašnjenja o profilu tvrtke. Logo je funkcionalan (prezentativan) i motivirajući, što nije lako spojiti.

Brand podrazumijeva (naročito) i ono što kupci misle o tvrtki te koliko u nju imaju povjerenja... brand se gradi iznutra prema van. Da bi ga izgradili jakoga, potrebno je imati jasnu viziju na koji se način želi predstaviti tvrtka, odnosno na koji način ona želi da ju njihovi kupci doživljavaju. A postavljena strategija to logično objašnjava. Barem tako misle u Melcomu... a i mi se slažemo.

Naručitelj: Melcom doo, Mostar (BiH)
Za naručitelja: Mate Čuić
siječanj 2007.