SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Ponte

Osigurajavuća društva još uvijek svakodnevno vode marketinšku bitku kad se radi o povjerenju korisnika. Redovito su to društva sa dugogodišnjom tradicijom koja je vrlo važan segment njihovog imagea. Međutim i dizajn je zasigurno nazad nekoliko godina dobio važnu ulogu u strateškom planu marketinga svih osiguravajućih kuća, kako inozemnih, tako i domaćih. Naša agencija imala je priliku ponuditi svoje usluge novoosnovanoj tvrtki Ponte.

Ponte je nova, univerzalna tvrtka za zastupanje velikih osiguravajućih kuća i namijenjena je da prodaje sve vrste osigurateljskih usluga. Ponte (tal. most) nije slučajan naziv, jer svakako je poznata misao da mostovi spajaju. Naša razmišljanja išla su u tom pravcu, simbol spajanja svesti na razinu administrativnog logotipa, simbola komunikacije na razini klijent-osiguravatelj, ali svakako sa pozitivnim ishodom za obje strane.

Modifikacija tipografskog slova "n" u riječi ponte u pravcu spajalice maksimalno je direktna. U prvom nivou percepcije "ponte - spajalica" nismo ostavili prostora dilemi. Simbioza je to dvaju pojmova, na prvi pogled posve različitih, koji u dizajnu ipak čine jedinstvenu funkciju: prezentiraju djelatnost posredničke agencije. Tamnom nijansom plave boje pojačali smo eleganciju logotipa, ali postigli i tržišnu konzervativnost tipičnu za slične djelatnosti, čime smo stvorili privid dugogodišnje tradicije.

Unutar razvoja modifikacije slovnog znaka "n", jednostavnom intervencijom, u konačnici dobijamo vizualizaciju i imena (pored funkcije), jer most (gornji dio slovnog znaka) dobija i odraz u vodi (donji dio istog). Puno sretnih okolnosti. U ovom slučaju promatrač je ispunjen lakoćom percepcije, koja je nesmetana i ugodna, i prema brandu se odnosi s intimnom prisnošću, kao da su se već susreli i poznaju se.

Naručitelj: Ponte doo, Mostar (BiH)
Za naručitelja: Olivera Ćorić
listopad 2009.