SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Scan Jet

Turistička agencija iz Švedske, specijalizirana za avio prijevoz u našoj agenciji je naručila promotivni časopis za svoje putnike. Tema Hrvatska i njeni turistički potencijali.

U momentu narudžbe smo već imali reference na tržištu skandinavskih tour operatora i dizajn ovakve publikacije nije nam predstavljao osobito zahtjevan zadatak. Na raspolaganju smo imali vrhunske dokumente o svim temama o kojima se piše u časopisu Kroatien guiden.

Dovoljno je bilo ispoštovati vrhunske zahtjeve klijenta isključivo vezane za vrhunsku kompoziciju, fotografiju, rubrike, opremu svake teme isl... ali to se u stvari podrazumijeva. Svi naši dizajneri vole ovakve poslove jer su privlačni, obrađuju lagane i afirmativne teme... i rezultati dizajna su redovito na visokom nivou i na neskriveno zadovoljstvo klijenta. Tako je bilo i ovaj put.

Klijent Scan Jet, na posljetku je dobio tipični avionski časopis dizajniran na relaciji Švedska - Bosna i Hercegovina, vrhunski dizajniran i priređen za tisak u lokalnoj tiskari, brzo i efikasno pripremljen i po povoljnim (pogotovu za skandinavske prilike) financijskim uvjetima.

Naručitelj: Scan Jet, Göteborg (Sweden)
Za naručitelja: Haris Nurspahić, Željko Ribić
prosinac 2007.