SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Stolački Podrumi

Dizajn načina etiketiranja serije vrhunskih vina jedne velike hercegovačke vinarije bio je samo logičan nastavak unutar mnogobrojnih referenci SMART-a u ovoj oblasti. Za naš kreativni team, ambalaža općenito, je redovito veliki izazov i to se potvrdilo i ovoga puta.

Za klijenta smo imali velikog stručnjaka koji je uspio proizvesti vrhunsko vino, do sada više puta nagrađivano. Menagement Stolačkih podruma imao je, pored navedenog i dovoljno hrabrosti da prihvati koncepciju, za naše prilike, pomalo revolucionarnu.

Naizgled konvencionalan pristup u imenu branda "Rajske kapi", u konačnici dobija "šokantan" epilog "stidljivo" prikrivši etiketu, dovoljno privlačnu i samu za sebe. Sve je u službi pozicioniranja i tržišnog motiviranja. Kupac suočen s mnoštvom domaćih i uvoznih vina, gotovo da nema izbora, i pouzdano ne može odoliti da zaviri ispod smokvinog lista.

Tržišna komunikacija je, usuđujemo se primjetiti, gotovo školski pouzdana. Istočni grijeh je ispoštovan do najsitnijeg detalja. Serija etikete vrhunskih vina (koja će se u budućnosti i proširivati) uredno prati starozavjetnu (u svjetskim razmjerama univerzalnu) tematiku poštujući različitost vina u seriji, s jedne strane, i jedinstveni stil s druge. Butelje u seriji djeluju skoro identično i, uz napomenu da etiketiranje pobuđuje akciju, za posljedicu imamo KUPCA koji je već radoznalim zavirivanjem pozitivno reagirao. Da li će kupiti? Na Vama je da zaključite.

Naručitelj: Stolački podrumi (BiH)
Za naručitelja: Andrija Raguž
ožujak 2008.