SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Tavla savez Bosne i Hercegovine

Tavla (eng. backgammon) masovna je igra (sport). Jedna je od najčešćih igara na internetu i tradicionalna je bosanskohercegovačka zabava. Posljednjih godina tavla savez BIH je uspješno promovira na državnom nivou, a jedan od važnijih segmenata u promociji bio je dizajn pristup rukovodstva Saveza.

Laganim koracima, od usvajanja logotipa i osnovnih elemenata vizualnog identiteta, pa do dizajniranja plakata i pratećih sredstava, Tavla savez je strpljivo ulagajući u dizajn, promovirao novi i osvježavajući image jedne, ipak relativno nepoznate igre.

Logo je spoj osnovnih kodova BH državnog identiteta prikazanih u stilu prepoznatljive backgamon podloge. Boje su naravno žuta i plava. Vizualizacija se može tretirati dvojako; oficijelna s jedne i razigrano i neobvezujuća s druge strane.

Za potrbe Saveza dosada je dizajnirana čitava kolekcija promotivnih sredstava (plakata i billboarda, osobito), od kojih vam predstavljamo najuspješnije. Karakteristično je da smo u procesu dizajniranja hodili utabanim stazama "ekspresivnog" izražaja. Emocije vezane za uzbudljivi backgammon redovito su određivale pravce kreacije i redovito smo postizali odlične rezultate. Barem je to mišljenje klijenta. Ni mi nismo daleko od navedenog i redovito smo, a tako će biti i u daljoj suradnji, maksimalno uživali u stvaranju. U sve boljim i boljim uradcima, čini nam se.

Naručitelj: Tavla savez BiH
Za naručitelja: Ramiz Zajmović
rujan 2006.