SMART/RAGUŽ&BARBARIĆ DESIGN

Vlada HNK-Ž

Nastavljajući povremenu suradnju s Vladom Hercegovačke neretvenske županije/ kantona početkom 2009. na veliko zadovoljstvo predsjednika Srećka Borasa i njegovog teama uspješno smo usvojili novi vizualni identitet Vlade. Naime, posve je jasno da suvremena populacija političara, kakav je nesumnjivo gospodin Boras, sve više prihvaća i nastoji primjenjivati tendencije modernog prezentiranja u javnosti, kako vlastite djelatnosti, tako i regije koju zastupa i nerijetko personalizira.

Želeći kvalitetno komunicirati u javnosti, suvremeni politički establišment ulaže znatnu energiju u vlastitu promociju i prezentaciju, shvatajući da percepcija o istim nikada nije (i ne smije biti) dovoljno dobra i da uvijek mora biti bolja. Suvremeni (tržišni zašto ne!) način komuniciranja podrazumijeva i prikladnu strategiju i tehnologiju koja je ujedno danas svima dostupna.

Tako se gosp. Boras sa svojim suradnicima odlučio obratiti našoj agenciji sa zahtjevom dizajniranja jedne "nove" strategije nastupa u javnosti i imagea koji ona uvjetuje. Želeći regiju koju zastupaju prikazati u jednome novom svjetlu: privlačnu, zanimljivu, tradicionalne kulture i europskih korijena, nezaobilaznu za sve posjetioce i potencijalne poduzetnika, a ne želeći se u odnosima s javnošću i promoviranju oslanjati isključivo na službene simbole (naravno neupitne), premijer je u svojim zahtjevima istakao maksimalističke zahtjeve za dizajniranje branda i brand strategije, na što je naša agencija, nadamo se, uspješno odgovorila.

Nastao je jedan novi "Brand Hercegovine" kojeg možemo ukratko opisati kao jedno moderno rješenje čvrsto oslonjeno na našu tradiciju. Tipografska kompozicija prati četvrtastu spiralu s namjerom da promatrača asocira na svjetski poznatu Humačku ploču (… Humačka ploča predstavlja najstariji ćirilični natpis na prostoru današnje Bosne i Hercegovine i pripada najstarijim južnoslavenskim natpisima… www.wikipedia.org).

Iako smo dobili tek rođeni brand hercegovačke osobnosti, njegov rast i razvitak priznat ćemo nije izvjestan. U rukama posjedujemo jednu novu i potentnu koncepciju koja može dosegnuti visoke piktografske domete i put da javnost usvoji simbol Hercegovine više nije vijugav. Možda "Humačka" jednoga dana bude i na razini signuma. Ona to zaslužuje, ako ni zbog čega drugog, onda radi činjenice da pozitivno asocira i prihvatljiva je na općem planu… a i bolja je od bijelih čarapa:) Bude li imala još koju kvalitetu, budućnost joj je zajamčena… A o brandu se ima tko brinuti, to je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije.

Naručitelj: Vlada HNŽ-K, Mostar (BiH)
Za naručitelja: Srećko Boras, premijer
veljača 2009.